רישום לקורסים

מידע לרישום לקורסים

סדרי הרישום לקורסים נשלחו לתחנת המידע האישית

מדריך לסטודנט לרישום לקורסים

 

הדגמת רישום לקורסים

רישום למקצועות לימוד - תשפ"א - סמסטר קיץ

ט.ל.ח

סמסטר הקיץ יתקיים בין התאריכים: 19.7.21–05.09.21 (תקופת הבחינות: 10.09.21– 15.10.21*)

הנכן/ם מוזמנות/ים להירשם למקצועות הלימוד בסמסטר קיץ תשפ"א. הרישום יתבצע באמצעות אתר המכללה.

אופן הכניסה לאתר
הכניסה לרישום באינטרנט הינה דרך האתר המרכזי של המכללה שבכתובת w3.braude.ac.il. הכניסה לאתר תתאפשר רק במחשבים בהם מותקן EXPLORER מגירסה 5 ומעלה.
באתר המכללה בתפריט עליון בחרו תחנת מידע > תחנת מידע לסטודנט. בעת הכניסה לאתר יש להקיש את שם המשתמש ואת הסיסמה (יש להקפיד על אותיות גדולות). סטודנט המעוניין להחליף סיסמה יעשה זאת בטרם תקופת הרישום.


אנא שימרו על הסיסמה שלכם, לא מומלץ בזמן הרישום לשנות אותה


מדריך למשתמש תוכלו למצוא בדף הכניסה למערכת הרישום.

מועדי הרישום
האתר יהיה פתוח לרישום: ביום שלישי 13.07.21 בין השעות 19:00 – 21:00

תקופת השינויים: החל מיום 14.07.21 ועד ליום 25.07.21 לכל המחלקות (כולל אביב)
בין השעות: 9:00 – 13:00, 14:30 – 24:00.

ביטול השתתפות בקורסים יתאפשר במערכת לא יאוחר מ 25.07.21 מעבר לתאריך זה לא ייעשו שינויים ברישום לקורסים דרך המערכת הממוחשבת.

רישום
הרישום לקורסים דרך האתר יהיה בהתאם לתכנית הלימודים של כל סטודנט/ית.
הרישום יתקיים בזמן אחיד לכל הסטודנטים ללא התחשבות בנקודות הזכות המצטבר.
לא ניתן יהיה להירשם לקורסים במקרים הבאים:
• הקורס מלא (ניתן להיכנס לרשימת המתנה, המקום אינו מובטח)
• אי עמידה בתנאי קדם לקורס
• רישום בעבר לקורס וקבלת ציון חיובי או פטור
• כישלון פעמיים בעבר בקורס
• שיבוץ מעל מכסת נקודות הזכות המותרת על פי השנתון
• חפיפת שעות בין קורסים שבהם חובת נוכחות
• מצב אקדמי לא תקין

המערכת תזהיר במקרים הבאים
• חפיפת מועדי בחינה של הקורס למועדים של קורסים אחרים שבהם הוא רשום/ה. באחריות הסטודנט/ית לודא שאין חפיפה במועדי הבחינות בקורסים אליהם נרשם/ה. מודגש בזאת שחפיפה במועדי בחינות אינה מזכה במועד מיוחד
• חפיפת מועדי הקורס למועדי קורסים אחרים במערכת השעות האישית

על פי הנוהל האקדמי, רישום לקורס שהקדם שלו נלמד בסמסטר קודם יהיה על תנאי עד לסיום בחינות מועד ב' או מועדים מיוחדים שאושרו ע"י הרמ"ח. יחד עם זאת, בשל חפיפה בין מועדי ב' של סמסטר ב' תשפ"א לתחילת סמסטר קיץ נאפשר באופן חריג השלמת קורס הקיץ גם במקרה של כישלון בקורס הקדם של סמסטר ב'. במקרה כזה יוקפא ציון קורס הקיץ עד לקבלת ציון מעבר בקורס הקדם.
בנוסף, אם בחרת להירשם לקורס המשך או לקורס חוזר לפני קבלת ציון בקורס קודם, לאחר התאריך 25.07.21 יתאפשר ביטול אקדמי בלבד (באישור המחלקה) ללא החזר כספי.

הרשמה להרצאה, מחייבת גם ברישום לתרגיל או למעבדה המתלווה להרצאה והמהווה חלק מהקורס. עליך לוודא שהרישום לקורסים מלא ואין לך הערה של רישום זמני ( רישום זמני יחשב לחיוב שכר לימוד, אך לא יוכר ללימודים אקדמים).

בקשה לרישום חריג (שהמערכת הממוחשבת איננה מאפשרת), יש להגיש על טופס בקשה לרשום ידני לקורסים (שבאתר) ולצרפה לטופס המופק על ידי המחשב. הטפסים יועברו במייל למזכירות המחלקה (כקובץ אחד) לאישור לא יאוחר מתאריך 25.07.21 (יש למלא את טופס הרישום הידני עם כל הפרטים הכוללים את קוד קורס ואת מספר הקבוצה).


בכל מקרה, רישום לקורסים תקף רק לאחר שטופס רישום הסטודנט/ית לקורסים נבדק ואושר על ידי יועץ המחלקה (עד ה- 25.07.21)


קורס חוזר
סטודנט/ית שחוזר/ת על קורס מסויים עקב כישלון, חייב/ת לקחת את הקורס במועד הקרוב בו ניתן הקורס.

ביטול רישום
לאחר מחיקת הרישום לקורס יהיו לכן/ם 20 דקות מלאות להתחרט ולהירשם לקורס מחדש
(כלומר המקום נשמר למשך 20 דקות). אם בתום 20 הדקות לא יתקיים רישום חוזר לקורס – המקום ישוחרר.
עם ביטול הרישום לקורס, יש לבטל את כל מרכיבי הקורס: מעבדה, תרגיל וכדומה, אי מחיקת כל המרכיבים עלולה לגרור חיוב כספי בגינם.

רשימות המתנה
במקרה שהקורס מלא, ניתן להירשם לרשימת המתנה ובמידה ומתפנה מקום בקורס תתקבל הודעה באמצעות תא הדואר בתחנת המידע, בדואר האלקטרוני שנפתח על ידי המכללה ובאמצעות ה- SMS (אם הסטודנט/ית אישר/ה דיוור מהמכללה). מרגע ההודעה נשמר המקום למשך 13 שעות. אם לא יתבצע רישום על ידי הסטודנט/ית יעבור המקום לבא בתור.
אם בקורס יש יותר מקבוצת הרצאה/ תרגיל/ מעבדה יש להירשם אליהם, לא מומלץ להמתין ברשימת המתנה בה הסבירות שיתפנה מקום נמוכה.
לידיעתכם/ ן, ניתן להירשם ל-8 רשימות המתנה לכל היותר (8 רשומות).

סגירת קורס
קורסים עלולים להיסגר במקרים מסויימים. במקרה כזה תישלח לסטודנטים/ות הודעה על סגירת קורס בתקופת השינויים. ההודעה תשלח לתחנת המידע לסטודנט ולכתובת הדואר האלקטרוני של הסטודנט/ית. במקרה של סגירת קורס, המערכת תבטל באופן אוטומטי את הרישום אליו.

רישום על ידי המזכירות
סטודנט/ית אשר מסיבה מוצדקת (שירות מילואים, לידה, אישפוז, אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה), לא יוכל/תוכל לבצע רישום בחלון הזמן שלו/ה ולא יימצא אף אחד שיוכל לבצע זאת עבורו/ה, יוכל/תוכל להגיש בקשה לרישום הקורסים באמצעות טופס רשום ידני אותו יש לשלוח לדואר אלקטרוני מזכירות המחלקה מבעוד מועד בצירוף אישורים מתאימים. המזכירות תשתדל לבצע את הרישום לקורסים בחלון הזמן שהוקצה מראש.

רשימת קורסים מאושרת
בתום תקופת הרישום יש להדפיס ולבדוק את הטבלה המפרטת את הקורסים שנרשמת אליהם לפי קוד קורס סוג השיעור, מערכת השעות, המרצה וקוד הקבוצה. כמו כן, עליך לודא שאין לך רישומים זמניים.
שימו לב:
• רשימה זו מהווה את רשימת הקורסים המחייבת לסמסטר זה. סטודנט המגלה טעות ברשימה בתום תקופת השינויים חייב לפנות מיד ליועץ לתיקונה
• מי שרשום לקורס ולא מבצע את חובות הקורס יקבל ציון -0- בקורס זה
• מי שאינו רשום לקורס לא יקבל ציון בקורס גם אם ימלא את כל חובות הקורס

כתובת דואר אלקטרוני
עליך להפעיל את הדואר אלקטרוני שנפתח לך על ידי המכללה, אחרת לא תוכל/י לקבל הודעות בזמן אמת על שינויים במערכת הרישום.
לתשומת לבכן/ם, את הרישום תוכלו לבצע מכל מחשב אינטרנט.

לידיעת הנרשמים לסמסטר קיץ
מחיר כל נקודת זכות – 400 ש"ח. (כולל קורסים חוזרים).
אפשרויות התשלום בגין קורסי הקיץ:
באמצעות השוברים הריקים שנשלחו בתחילת השנה אליכם.
באמצעות כרטיס אשראי- בתחנת המידע.
באמצעות הוראת הקבע – הוראת הקבע תופעל אם לא בוצע תשלום באחד מהאמצעים שלהלן עד לתאריך האחרון, שיישלח על ידי מדור שכר לימוד בהודעה לכלל הסטודנטים.
*כיוון שסמסטר קיץ הוא סמסטר חריג מבחינת המבנה, חלק מבחינות סוף הסמסטר עשויות להתקיים בתוך הסמסטר העוקב. (בתחילת סמסטר א')

בברכה,
מזכירות אקדמית

מערכת רישום לקורסים באינטרנט – מערכת דמו ללא רישום אמיתי

ט.ל.ח

 


פתיחה ב- 11.07.21– 12.07.21 לכל המחלקות
בין השעות: 13:00-9:00, 24:00-14:30


לקראת הרישום לסמסטר קיץ, תפעל מערכת רישום לקורסים באינטרנט – מערכת דמו. מערכת זו מאפשרת לך לתרגל את הרישום לקורסים ללא רישום אמיתי.

באמצעות הניסיון לרישום במערכת זו תוכל/י לוודא אם הנך יכול/ה להירשם לקורס מסוים או אם חסר לך תנאי מסוים (קדם, מקביל וכדומה). בכל מקרה תקבל/י הודעה מפורטת על דחייה מרישום.

לתשומת לבכן/ם המערכת מציגה רק קורסים הניתנים בסמסטר הקרוב לפי תכנית הלימודים שלך כדלהלן*:

א. קורסי חובה – קורסי חובה שהינך חייב/ת על ידי תכנית הלימודים וטרם לקחת אותם
ב. קורסי בחירה – קורסי בחירה המופיעים בשנתון ומופעלים בסמסטר הקרוב
ג. קורסים מהמחלקה ללימודים כלליים
ד. קורסי מיומנויות למידה
ה. קורסים מהמחלקה ללימודי הוראה – יוצג עבור סטודנטים להנדסה הרשומים במחלקה ללימודי הוראה

נ.ב:
* מומלץ לחפש קורסים על פי תכנית לימודים באמצעות "חיפוש לפי חוג" במערכת הרישום
** בכל שאלה ניתן לפנות אל היועצים באמצעות "פניה ליועצי המחלקה"
ייתכנו הבדלים קלים בין מערכת הדמו למערכת רישום האמת.

בברכה,
מחלקות ההנדסה
וטכנולוגיות מידע

שאלות ותשובות - כללי

 • אינני יודע מהם חובותיי במחלקה בה אני לומד. מה עלי לעשות?

  • עליך לגשת לידיעון המכללה. באתר זה מופיעות דרישותיה של כל מחלקה. באתר המכללה כניסה: "מועמדים" –
  "רישום וקבלה" – "לוח שנה ושנתונים" (יש לעיין בשנתון הרלוונטי לך).
  • יש לקרוא את ההנחיות מטעם המחלקות , אשר מופיעות באתר זה בתפריט שמצד ימין. הנחיות מחלקתיות אלה
  מפרטות דרישות מיוחדות וכן מכילות הודעות על שינויים בתכנית הלימודים, בשעות הקורסים וכדומה.

 • כיצד ניתן לדעת שהרישומים לקורסים שביצעתי התעדכנו במערכת המידע של המכללה?

  • בחר ב"הצג מערכת שעות" או ב"רשימת מערכת שעות", וודא שהרישומים לקורסים מופיעים.
  • כשבוע לאחר הרישום, היכנס לאתר המכללה, בחר ב"תחנת מידע לסטודנט ", ובדוק שם אם הפרטים תואמים
  לרישום שביצעת.

בעיות ברישום

 • בעיות ברישום. איני יודע מהו חלון הזמן שלי לרישום.

  על מנת לבדוק את חלון הזמן שלך, עליך להכנס ל"תחנת המידע לסטודנט" ולבחור ב"חלון הזמן שלי" בתפריט שבצד ימין.
  ניתן יהיה להיכנס ולהמשיך ולבצע רישומים וביטולים באותו יום של חלון הזמן בין השעה 15:00 אחה"צ ועד שעה 24:00 , וכן כל יום לאחר יום הזימון מהשעה 16:00.

 • איני יכול להירשם בחלון הזמן שנקבע לי. כיצד אבצע את הרישום?

  שים לב: ניתן להירשם גם מחו"ל, בתנאי שהמחשב בו הינך משתמש תומך בהצגת גופנים בעברית. אם אין באפשרותך להירשם בחלון הזמן שהוקצה לך, באפשרותך להיכנס למערכת ולהירשם מאותו היום של החלון הזמן שהוקצה לך בשעות 15:00 עד 24:00 . ובכל יום בשעות 16:00-24:00.
  שימו לב: אין באפשרותם להירשם ע"י יועץ. היועץ יעמוד לרשות הסטודנטים למענה על שאלות אקדמיות, ולסיוע בפתרון בעיות אותן לא ניתן לפתור דרך מערכת הרישום.

 • איבדתי את הסיסמה שלי/המערכת מודיעה שסיסמתי שגויה?

  הסיסמה שבעזרתה ניתן להיכנס למערכת היא הסיסמה המופיעה באישור הלימודים שנשלח אליך הביתה. אם לא קיבלת סיסמה כזו, או שקיבלת סיסמה אבל שכחת אותה, יש אפשרות למשוך את הסיסמה באמצעות תחנת המידע על הקשה על "סטודנטים" – "תחנת המידע" — לקבלת תזכורת של סיסמתך החדשה לחץ/י כאן

 • טרם שילמתי את שכ"ל לשנת הלימודים הבאה, האם הדבר משפיע על יכולתי להירשם?

  שימו לב-
  את התשלום למכללה יש לשלם מס' ימים לפני הרישום על מנת שהתשלום ייקלט במכללה. סטודנט שטרם שילם את חובות שכר הלימוד למכללה, או שתשלומו לא נקלט במכללה, לא יוכל להיכנס ולהירשם דרך האינטרנט ועלול לאבד את חלון הזמן שלו.

 • המערכת לא מאפשרת לי להירשם לקבוצה מסוימת. מדוע?

  ישנן סיבות שונות הגורמות לכישלון ברישום:
  הודעת הדחייה היא "אינך יכול להירשם לקבוצה זו (חוג/מסלול/אפיון לא מתאימים) ": ישנן קבוצות המיועדות למסלולים ספציפיים וחסומות בפני תלמידי מסלולים אחרים, עפ"י החלטת המחלקה. נסה להירשם לאחת הקבוצות האחרות.

ייעוץ לימודים