רשות המחקר

רשות המחקר

רשות המחקר אחראית על ניהולו  של המחקר ותהליכי קבלת הסיוע באמצעות קרנות המחקר, תחומי פעילותה  כוללים:
  • איסוף מידע אודות קרנות המממנות מחקרים בארץ ובחו”ל והפצתו לחוקרים.
  • סיוע לחוקרים בהגשת הצעות מחקר לקרנות בארץ ובחו”ל. הסיוע הניתן הוא במילוי הטפסים, בבניית התקציב, בבקרת הטפסים ובמשלוח לקרן.
  • התקשרות חוזית עם קרנות המחקר, כולל מו”מ על ההסכם.
  • פתיחת תקציבי מחקר למחקרים שמקורותיהם מקרנות מחקר חיצוניות בארץ ובחו”ל, מתרומות, ממקורות פנימיים ומתקציבי החזרים.
  • ניהול תקציבי המחקר כולל בקרת ניצול התקציב, בכפוף לנוהלי המכללה ונוהלי קרנות המחקר.
  • דיווחים כספיים לקרנות הכנת הדוחות לקרנות, בתיאום עם החוקרים.
  • בקרת הגשת הדוחות (דיווחים מדעיים) ע”י החוקרים, בהתאם למועדי הדיווח המחייבים.
  • דיווחים על הפעילות המחקרית במכללה לגורמים פנימיים ומחוצה לה.
  • סיוע לסגן הנשיא לעניינים אקדמיים (סנל”א) בקידום מדיניות המחקר במכללה.
בנושא קרנות מחקר ניתן ליצור קשר עם פרופ”ח מרעי סמאר 

Font Resize
Contrast