נהלי המכללה

נהלי המכללה נועדו על מנת לקבוע כללים ושיטות אחידות להגדרה, מעקב ובקרה על תהליכים שונים המתבצעים במכללה.

נהלי המכללה מחולקים למספר קטגוריות: נהלים אקדמיים, נהלים מנהליים, נהלי כספים, נהלי דיקנט, נהלי מחשבים, נהלי משק ונהלי איכות.

בחלקו הראשון מציג הנוהל את הנושא המרכזי אותו הוא מגדיר, את המטרה המרכזית לשמה הוא נכתב, את המסמכים הישימים ודרישות החוק הרלוונטיים לנושא, וכמו כן הגדרת מושגים מהותיים הנכללים בנוהל לצורך הבנה מלאה של התהליך.

בחלקו המרכזי מציג הנוהל את שיטת העבודה שלב אחר שלב, וטבלה מסכמת של הגדרת התהליך, אשר תכלול את לוח הזמנים על פיו יש לפעול, אחראי הביצוע והמסמכים הרלוונטיים בכל שלב.

בחלקו האחרון מציג הנוהל את המדדים על פיהם יימדד התהליך ואת הנספחים הרלוונטיים במידת הצורך.
תהליכים במכללה מתעדכנים כל העת, ובהתאם לכך מתווספים נהלים חדשים ויוצאות מהדורות חדשות של נהלים קיימים, המתעדכנים באתר המכללה באופן שוטף.

שימו לב – לצורך אבטחת מידע ניתן לצפות בנהלים רק ממחשבי המכללה.

בברכה,
הוועדה לניהול האיכות

איכות

???? ??????

שם הקובץ תאריך סוג
שם הקובץ אכ-001-א-03 – נוהל בקרת תיעוד תאריך 28/11/2003 סוג pdf download
שם הקובץ אכ-002-א-04 – נוהל פניות תאריך 04/07/2004 סוג pdf download

מנהלי

???? ??????

שם הקובץ תאריך סוג
שם הקובץ מנ-015-א-06 – קבלת שירותי עזר במכללה לעובדי הוראה וסגל תאריך 30/10/2006 סוג pdf download
שם הקובץ מנ-019-א-07 – טיפול באובדן ובגניבת ציוד תאריך 01/01/2007 סוג pdf download
שם הקובץ מנ-018-א-07 – נוהל כנסים תאריך 14/05/2007 סוג pdf download
שם הקובץ מנ-020-א-07 – נוהל ועדת ביקורת ומבקר פנים תאריך 22/10/2007 סוג pdf download
שם הקובץ מנ-025-א-09 – מערך הבטיחות במכללה תאריך 18/03/2009 סוג pdf download
שם הקובץ מנ-024-א-09 – פינוי המכללה בשעת חירום תאריך 22/03/2009 סוג pdf download
שם הקובץ מנ-026-א-09 – עבודת ועדת הבטיחות תאריך 22/03/2009 סוג pdf download
שם הקובץ מנ-014-ע-09 – נוהל השאלת ציוד תאריך 02/08/2009 סוג pdf download
שם הקובץ מנ-021-ע-09 – נוהל השגחה בבחינות תאריך 21/10/2009 סוג pdf download
שם הקובץ מנ-001-ע-12 – עידוד המצויינות תאריך 12/01/2012 סוג pdf download
שם הקובץ מנ-008-א-12 – נוהל הוועדה לעידוד הלמידה לעובדי המנהל תאריך 05/08/2012 סוג pdf download
שם הקובץ מנ-006-ע-12 – נוהל הזמנות ורכש, טובין ושירותים תאריך 15/10/2012 סוג pdf download
שם הקובץ מנ-002-ע-12 – נוהל שמירה על זכויות יוצרים תאריך 19/06/2013 סוג pdf download
שם הקובץ מנ-009-א-14 – נוהל טופס טיולים תאריך 03/02/2014 סוג pdf download
שם הקובץ מנ-010-א-14 – נוהל כיבודים ואירוח במכללה תאריך 24/10/2014 סוג pdf download
שם הקובץ מנ -012-א-16 – נוהל היעדרויות מרצים תאריך 01/03/2016 סוג pdf download
שם הקובץ מנ-013-ע-16 – נוהל העסקת עובדי מינהל בהוראה תאריך 21/07/2016 סוג pdf download
שם הקובץ דק-008-ע-17 – נוהל מניעת הטרדה מינית תאריך 24/04/2017 סוג pdf download
שם הקובץ מנ -007-ע-17 – נוהל ניגוד עניינים – העסקת קרובי משפחה תאריך 16/05/2017 סוג pdf download
שם הקובץ מנ-005-ע-18 – נוהל השתלמויות עובדי מנהל תאריך 02/04/2018 סוג pdf download
שם הקובץ מנ-017-ע-18 – השתתפות המכללה באבל – חברי סגל אקדמי ומנהלי תאריך 02/04/2018 סוג pdf download
שם הקובץ מנ-003-א-13 – נוהל התכנסות חגיגית לקראת חגים תאריך 26/08/2018 סוג pdf download
שם הקובץ מנ -022- ע19 – נוהל עזרה ראשונה ופינוי רפואי תאריך 19/11/2019 סוג pdf download
שם הקובץ מנ-016-ע-18 – נוהל ציון אירוע אישי ומקצועי לעובד תאריך 12/02/2020 סוג pdf download
שם הקובץ מנ-023-א-20 – נוהל פרסום ארועים תאריך 26/02/2020 סוג pdf download
שם הקובץ מנ-011-א-20 – נוהל מצלמות אבטחה תאריך 02/07/2020 סוג pdf download

משק

???? ??????

שם הקובץ תאריך סוג
שם הקובץ מש-001-א-09 – נוהל פסילת ציוד תאריך 13/05/2009 סוג pdf download

כספים

???? ??????

שם הקובץ תאריך סוג
שם הקובץ כס-006-א-07 – נוהל אישור מענק כספי בשל מצב כלכלי קשה תאריך 14/07/2009 סוג pdf download
שם הקובץ כס-011-ע-09 – מעקב מקדמות סטודנטים לקראת שנה א תאריך 14/07/2009 סוג pdf download
שם הקובץ כס-004-ע-09 – גביית שכר לימוד תאריך 19/07/2009 סוג pdf download
שם הקובץ כס-005-ע-08 – נוהל מכירת כרטיסים תאריך 22/07/2009 סוג pdf download
שם הקובץ כס-009-ע-10 – הלוואות לעובדים תאריך 14/03/2010 סוג pdf download
שם הקובץ כס-013-ע-14 – נוהל ניכוי "השתתפות עצמית" ממשכורתו של עובד בגין נזק לרכב שנמסר לשימושו תאריך 31/05/2010 סוג pdf download
שם הקובץ כס-008-א-11 – נוהל תשלום שכר לעובדים אפקטיביים תאריך 04/01/2011 סוג pdf download
שם הקובץ כס-002-ע-11 – ספירת קופה תאריך 11/01/2011 סוג pdf download
שם הקובץ כס-010-ע-09 – עודף/חוסרבקופה תאריך 15/10/2012 סוג pdf download
שם הקובץ כס-016-א-14 – נוהל ממשקי פריורטי – גלבוע תאריך 25/12/2013 סוג pdf download
שם הקובץ כס-003-ע-13 – נוהל קבלת מענק להשתלמות ממושכת תאריך 31/12/2013 סוג pdf download
שם הקובץ כס-014-א-14 – נוהל שימוש בכרטיס אשראי מוסדי תאריך 06/01/2014 סוג pdf download
שם הקובץ כס-015-א-14 – נוהל קבלות ידניות תאריך 06/01/2014 סוג pdf download
שם הקובץ כס-012-ע-14 – תשלומים והחזר הוצאות למרצים אורחים תאריך 15/01/2014 סוג pdf download
שם הקובץ כס-017-א-14 – נוהל נסיעות לחו"ל לצורך שיתופי פעולה והוצאות כיבוד בחו"ל ובארץ של נשיא/מנל"א תאריך 03/02/2014 סוג pdf download
שם הקובץ כס-18-א-15 – נוהל קבלת תרומות מגורמי חוץ תאריך 08/03/2015 סוג pdf download
שם הקובץ כס-001-ע-16 – נוהל החזר הוצאות אישיות בתפקיד תאריך 24/02/2016 סוג pdf download
שם הקובץ כס-007-ע-17 – נוהל ועדת השקעות תאריך 07/02/2017 סוג pdf download
שם הקובץ כס-19-א-17 – נוהל תשלום שכר תאריך 15/03/2017 סוג pdf download
שם הקובץ כס-020-א-18-נוהל החזר עלות מתנות תאריך 08/03/2020 סוג pdf download

דקנט הסטודנטים

מחשבים

???? ??????

שם הקובץ תאריך סוג
שם הקובץ מח-001-א-14 – נוהל שירות בנושאי מחשוב ומערכות מידע תאריך 18/09/2014 סוג pdf download
שם הקובץ מח-007-א-16 – נוהל שימוש במחשבי המכללה תאריך 02/11/2019 סוג pdf download

אקדמיים

???? ??????

שם הקובץ תאריך סוג
שם הקובץ אק-003-א-06 – נוהל חילופי סטודנטים בין המכללה לאוניברסיטת רוצ'סטר, ניו יורק, ארה"ב תאריך 20/06/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-004-ע-14 – נוהל טיפול בתלונות סטודנטים תאריך 30/06/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-022-ע-12 – תקנון הקניין הרוחני תאריך 25/07/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-009-ע-14 – נוהל ערעורים על מבחני סוף סמסטר תאריך 10/08/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-002-ע-10 – נוהל קבלה למכללה תאריך 20/08/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-023-ע-16 – נוהל תוכנית המצוינות תאריך 30/09/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-022-ע-12 – תקנון הקניין הרוחני תאריך 30/10/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-001-ע-14 – תקנון ועדת משמעת תאריך 01/11/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-013-א-17 – תקנון משמעת אקדמי תאריך 10/11/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-000-ע-18 – תקנון אקדמי תאריך 17/03/2020 סוג pdf download
שם הקובץ אק-008-א-14 – נוהל משך הלימודים לתואר תאריך 31/12/2020 סוג pdf download
שם הקובץ אק-007-ע-19- נוהל בחינות מרוחקות תאריך 15/06/2021 סוג pdf download
שם הקובץ אק-30-א-21 נוהל קורסי תוכן בשפה האנגלית תאריך 21/06/2021 סוג pdf download
שם הקובץ אק-006-א-14 נוהל מצב אקדמי ונוהל ערעורים על הפסקת לימודים מסיבות אקדמיות תאריך 20/07/2021 סוג pdf download
שם הקובץ אק-007-ע-19 נוהל בחינות אב תאריך 21/07/2021 סוג pdf download
שם הקובץ דק-007-ע-18 נוהל משרתים במילואים תאריך 26/07/2021 סוג pdf download
שם הקובץ דק-005-ע-14 נוהל התאמות תאריך 04/08/2021 סוג pdf download

ייעוץ לימודים