בראודה בחירום

הנחיות התו הירוק חוזרות מתאריך 8.8.2021

שלום לכולם,

על פי הנחיות הממשלה מיום ראשון הקרוב, 8.8.2021, חוזרות לתוקף הנחיות התו הירוק.

הכניסה למכללה תותר באחד משלושת התנאים:

  • הצגת תעודת מתחסן בתוקף
  • הצגת תעודת מחלים
  • הצגת תוצאת בדיקה שלילית של קורונה התקפה עד 72 שעות

הבדיקה תתבצע בשער המכללה על ידי השומר.

יש לשמור על עטיית מסכה.

בברכה,

גרי סניידר

מנהל לוגיסטיקה, בינוי ורכש

הוראות לעטיית מסכה לפי צו בריאות העם - 15.7.2021

ו' באב, התשפ"א
2021 יולי 15

הנדון: הוראות מנהל לפי סעיף 20 (1) לפקודת לפקודת בריאות העם, 1940 לעניין עטיית מסכה לפי סעיף 3ה(ה) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה), תשפ"א-2021 (להלן – "צו בריאות העם" או "הצו")

מסמך זה מחליף את המסמך שפורסם בתאריך 2021.1.7 מס' סימוכין 11519921.

לפי סעיף 3ה(א) לצו, לא ישהה אדם במקום שאינו שטח פתוח, למעט מקום מגוריו, מבלי שהוא עוטה מסכה, למעט המקרים המפורטים בסעיף קטן (ב).

סעיף 3ה(ה) למקנה סמכות למנהל לקבוע תנאים ונסיבות בהם לא תחול חובת עטיית מסכה כאמור.

מתוקף סמכותי לפי סעיף 20(1) לפקודת בריאות העם, 1940, ולפי סעיף 3ה(ה) לצו, אני קובעת כי:

1 .החובה לעטות מסכה לפי סעיף 3ה(א)(3) לצו לא תחול על איש צוות אוויר, כהגדרתו בתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 בעת שהייתו בתא הטייס.

2 .בעת מתן הרצאה, שיעור או צורך אחר בדיבור או בפנים גלויות, ניתן להוריד את המסכה לזמן הפעילות, וזאת בתנאי שהאדם הקרוב ביותר נמצא במרחק העולה על 2 מטר או כאשר קיימת מחיצה מפלסטיק קשיח מעל לגובה הראש לפחות בין האנשים ו/או התלמידים.

3 .בעת קיום מבחן בכתב, הנבחן, רשאי שלא לעטות מסכה ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים: שמירה על מרחק של שני מטרים בין נבחן לנבחן, הקפדה על איוורור הכיתה בה מתקיים המבחן ושמירה על כללי היגיינה. יובהר, כי יש לעטות מסכה בכל עת למעט בעת ביצוע הבחינה.

4 .בעת חזרות או הופעות תיאטרון או מוזיקה, לא תחול חובת עטיית מסיכה, בכפוף לכך שישמר מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, ככל האפשר.

5 .בצילום הפקות לטלוויזיה וקולנוע, וכן בצילומים שנערכים במסגרת בית ספר לקולנוע, השחקנים אינם חייבים לעטות מסיכה, ובלבד שישמר מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, ככל האפשר.

6 .בפנימייה – לא תחול חובת עטיית מסכה במקלחת, בשירותים, בחדר השינה כאשר נמצאים בו רק השותפים הקבועים לחדר.

7 .במעונות וגני ילדים – צוות המוסד המלווה פעוטות וילדי גן אינו מחויב בעטיית מסכה ובלבד שהם עוטים משקף מגן פנים.

8 .בעת מתן טיפול רפואי, ובכלל זה טיפול נפשי לאדם, במידה ואינם ניתנים לקיום עם מסיכה בשל מגבלות הטיפול, ניתן לקיים את הטיפול בלא עטיית מסיכה ובלבד שנשמר מרחק של שני מטרים לפחות בין המטפל למטופל. מצבים אלו כוללים:

א. טיפול פרטני שניתן על ידי מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת ופיזיותרפיסט, במצבים שאינם חייבים מגע עם המטופל. אולם, טיפול בקטין או מבוגר הזקוקים לטיפול ואינם יכולים לעטות מסכה בשל מצבם יכול שיתקיים בלא עטיית מסיכה ושמירת מרחק, ובלבד שמדובר בטיפול שמעצם טיבו נדרש להתקיים תוך קרבה גדולה בין המטפל למטופל, תוך הקפדה על איוורור חלל הטיפול.
ב. טיפול נפשי פרטני של אבחון והערכה, ייעוץ, טיפול, שיקום, או ניהול שיחות בדרך של מפגש פנים אל פנים, וללא מגע של מטופל, ובלבד שהטיפול יתקיים תוך שמירת מרחק של שני מטרים. טיפול בקטין או מבוגר הזקוק לטיפול רפואי ואינם יכולים לעטות מסכה בשל מצבם יכול שיתקיים בלא עטיית מסכה ושמירת מרחק, ובלבד שמדובר בטיפול שמעצם טיבו נדרש להתקיים תוך קרבה גדולה יותר בן המטפל למטופל.
ג. טיפול רפואי או לא רפואי בגוף האדם המחייב מגע באזור הפנים – המטופל רשאי שלא לעטות מסכה וללא שמירת מרחק.

9 .בעת מתן שירות לאדם עם מוגבלות שמיעה וכן במהלך טיפול רפואי, נותן השירות או הרופא יכול להסיר את המסכה, לבקשת האדם עם המוגבלות, תוך שמירה על מרחק של שני מטרים בין נותן השירות או הרופא לאדם עם מוגבלות השמיעה. לחלופין ניתן להשתמש במחיצה מונעת רסס, מגן פנים שקוף או מסכה שקופה וזאת למשך הזמן הנדרש למתן השירות או הטיפול בלבד.

10 .בעבודה במטבח בבית אוכל יעטו מסכות בכל עת, למעט עובדי מטבח הנחשפים לחום גבוה בעבודתם (פס חם, לרבות תנורים), בעת החשיפה.

יובהר, כי גם במקרים בהם לא חלה חובת לעטות מסכה לפי הוראות אלה, המלצת משרד הבריאות היא לעטות מסכת פה אף בכל עת במרחב הציבורי ובכל מקרה בו ישנה אפשרות להיתקל באדם אחר. עטיית מסכה מקטינה משמעותית את הסיכון להעברת הנגיף בין אדם לאדם

כמו כן מומלץ במקרים המפורטים לעיל בהם לא חלה חובת עטיית מסכה, ובפרט בעת טיפול כמפורט בסעיף 8 לעיל, להשתמש באמצע/ים אחר/ים למניעת העברת רסס, כגון: מחיצה שקופה, מגן פנים וכו'.

בברכה,
ד"ר שרון אלרעי-פרייס
ראש שרותי בריאות הציבור

קישור לקובץ ההוראות

הנחיות לסטודנטים ולסגל בעקבות מגפת הקורונה

נוכח העלייה בשיעור התחלואה, משרד הבריאות מודיע כי החל מהיום (25.6.21) בשעה 12:00, חלה חובת עטיית מסכה בכל מקום שאינו שטח פתוח, למעט במקום המגורים הקבוע.

חובת עטיית המסיכה לא תחול בין השאר במקרים הבאים:

  1. קטין מתחת לגיל 7
  2. אדם שעקב מוגבלות נמנע ממנו לעטות מסכה
  3. אדם השוהה במקום סגור או מופרד בלא אדם נוסף
  4. שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד
  5. אדם המבצע פעילות ספורט

בנוסף, משרד הבריאות ממליץ לעטות מעתה מסכות גם בהתקהלויות מרובות משתתפים בשטחים פתוחים, כגון אירועי הגאווה שיתקיימו בסוף השבוע ברחבי הארץ.

משרד הבריאות ממליץ לאנשים בקבוצות סיכון ולמי שאינם מחוסנים, להימנע מלהשתתף בהתקהלויות.