ועדת משמעת

ועדת המשמעת

המכללה מציבה יחסים של כבוד בבסיס תפיסתה החינוכית.

הסטודנטים ואנשי הסגל ינהגו על-פי תפיסה זו ויפעלו בהתאם.

ועדת המשמעת ממונה על-ידי נשיא המכללה ותפקידיה הם לדון סטודנטים בעבירות משמעת ולגבש דרכים למניעתן.

חברי הועדה

ד"ר ערן בוסיס (הנדסת ביוטכנולוגיה) – יושב ראש הוועדה
ד"ר מתי גולני (הנדסת תוכנה)
ד"ר שלום צדיק (הנדסת מכונות)
אדהם סאלח (הנדסת מכונות)
אילן הפטר (הנדסת תעשייה וניהול)
ד"ר מריו ברמן (הנדסת חשמל)
אחיאב גולן (מנכ"ל המכללה)
רות אברהם (אגודת הסטודנטים)
אלחנן שוקרון (אגודת הסטודנטים)
מיכל טרבלסי (מזכירות אקדמית) – מזכירת הוועדה

קישורים חשובים

החלטות תש"פ 2019/2020

ייעוץ לימודים