תכנית המצויינות

אודות התכנית

המכללה מקיימת תכנית לימודים לסטודנטים המצוינים, בה משתתפים 1%-2% מכלל הסטודנטים. מטרת התכנית היא לטפח את יכולות הסטודנטים המצוינים בעזרת הנחייה אישית, העשרת הידע, ביצוע עבודות אישיות וחשיפה למחקר.
התכנית מופעלת ע”י שתי ועדות: ועדת תכנית המצוינות, שבה חברים ראש התכנית ונציג מכל מחלקה ללימודי הנדסה וועדת הטבות, הכוללת את ראש תכנית המצוינות, מנהל הכספים והמשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, שתפקידה הוא לבחון את זכאות הסטודנט להטבות כלכליות ואקדמאיות בהתאם להישגיו.
תכנית המצוינות מעניקה לסטודנט את הליווי והסיוע הטובים ביותר על ידי סגל אקדמי של התכנית, דיקנט הסטודנטים והסגל המנהלי של המכללה.

תנאי הרשמה

יכולים להגיש בקשה לתכנית המצוינות: 
מועמדים חדשים העונים על תנאי הקבלה למחלקה בה הם מבקשים ללמוד, ובנוסף על שלושה מבין ארבעת התנאים שלהלן:
• תעודת בגרות הכוללת הגברה במתמטיקה (5 יח”ל) בציון מינימלי 90 (לא כולל בונוס).
• תעודת בגרות הכוללת הגברה במקצוע מדעי או טכנולוגי (5 יח”ל) בציון מינימלי 90 (לא כולל בונוס).
• ציון פסיכומטרי מינימלי של 680 בדגש רב תחומי או בדגש כמותי.
• ציון סכם מינימלי של 630.

סטודנטים הלומדים במכללה לאחר שני הסמסטרים הראשונים ללימודיהם. ובנוסף עונים על הקריטריונים הבאים:
• ממוצע ציוניהם המצטבר אינו נמוך מ- 88 ונמצא בשני האחוזונים העליונים של ציוני הסטודנטים במחזור בו הם לומדים במחלקתם.
• צבירה של לפחות 36 נ”ז במכללה.
• סטודנט שהתקבל למכללה ממוסד אקדמי אחר, וצבר 36 נ”ז כולל פטורים, אשר מתוכם 25 נ”ז לפחות נצברו במכללה, ההחלטה על קבלתו לתכנית המצוינות תתבסס על ראיון אישי בפני ועדת הקבלה.

הטבות לסטודנטים בתכנית

הסטודנטים בתכנית אשר עמדו בכל הדרישות של תכנית המצוינות, זכאים להטבות האקדמיות הבאות:
• מלגת תכנית המצוינות – סכום מלגת תכנית המצוינות מחושב לכל סטודנט באופן דיפרנציאלי על בסיס ההישגים האקדמיים האישיים של הסטודנט לפי נוסחאות וטבלאות שאושרו על ידי ועדת ההטבות של תכנית   המצוינות. בכדי לאפשר למספר גדול של סטודנטים להנות ממלגות המכללה, לא יהיה כפל מלגות מצויינות.
פעילות חברתית בהיקף  שנתי של לפחות 50 שעות היא תנאי לקבלת מלגת תכנית המצוינות המלאה  ומקנה זכות למעונות. ביצוע פעילות חברתית בהיקף  שנתי  בין 30 ל- 49 שעות  יזכה את הסטודנט ב – 50% מהמלגה של תכנית המצוינות. ביצוע פעילות חברתית בהיקף הנמוך מ- 30 שעות בשנה לא יזכה את הסטודנט במלגה של תכנית המצוינות כלל.
• למועמד חדש שנרשם ללימודים במכללה ויתקבל לתכנית המצוינות לפני 14 ביולי, תהיה עדיפות גבוהה בקבלה למעונות
• עדיפות ברישום לקורסים
• עדיפות בתכניות חילופי סטודנטים של המכללה עם אוניברסיטאות בחו”ל
• עבודות מונחות
• מימון מלא או חלקי בהשתתפות בכנסים בארץ, באישור ועדת ההטבות של תכנית המצוינות
• אפשרות להשתתפות בקורסים ברמה מוגברת
• פרויקטים ייחודיים במעבדה
• אפשרות ללמוד מספר רב יותר של קורסים ללא תוספת תשלום
• תנאי השאלה משופרים בספרייה

ייעוץ לימודים

Font Resize
Contrast