תואר .M.Sc בהנדסת מכונות

אודות התכנית

דבר ראש התכנית פרופ"ח מיכאל רגב

"התואר המוצע הינו תואר מקצועי שיעניק לבוגריו כלים מתקדמים הן לצורך עבודה בתחומי התעשיות הקונבנציונליות שבהן קיים מחסור במהנדסי מכונות בעלי הכשרה מתקדמת ברמה הלאומית, והן בחברות ההזנק המרובות, אשר מציבות רף אתגרים חדש בפני מהנדסי מכונות, שהשלימו זה מכבר תואר ראשון (B.Sc.). הידע הנרחב והעמוק שיוקנה לבוגרי התואר ישביח את יכולתם המקצועית וישפר משמעותית את סיכוייהם לקידום מקצועי. תכנית הלימודים מבוססת על קורסי ליבה של הנדסת מכונות לצד קורסי התמחות בתחום החומרים, מכניקת המוצקים ותהליכי הייצור".

רקע כללי

מטרת התכנית
לימודי תואר שני בהנדסת מכונות מאפשרים לבוגרים מצטיינים של לימודי תואר ראשון להעמיק את הידע שרכשו במסגרת לימודי התואר הראשון, במגמה להשתלב בחזית המחקר והפיתוח הטכנולוגי. התכנית כוללת עיבוי של הרקע האנליטי/ הנדסי של הסטודנטים תוך התמקדות בתחומים של תהליכי ייצור, מכניקת מוצקים וחומרים. התמחות זו באה לענות על הצורך של מהנדס המכונות הנחשף בעבודתו למדע החומרים המתפתח כיום במהירות, ובנוסף, ניתן לזהות מחסור באנשי מקצוע בנוף האקדמי בארץ בכל הקשור לתהליכי ייצור. התכנית באה לתת מענה על צרכים אלו ומכאן להציב את בוגריה בעמדת יתרון בשוק העבודה.

למי מיועדת התכנית?
התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בהנדסת מכונות ובתחומי הנדסה אחרים שיש להם זיקה למכונות (הנדסה חקלאית, כימית, אווירונאוטית, חומרים ועוד), וכן לבעלי תואר ראשון במדעים מדויקים. התכנית תותאם למהנדסים העובדים בתעשייה מבחינת שעות הלימוד, עומס הלימודים ומתכונתם, אם כי היא אינה מוגבלת אך ורק לקהל יעד זה. הלימודים לתואר מוסמך במדעים בהנדסת מכונות יקנו לבוגרים ידע רחב ועמוק בהנדסת מכונות אשר ישביח את יכולתם המקצועית וישפר את אפשרויות קידומם המקצועי.

מתכונת הלימודים
משך הלימודים בתכנית הוא שלוש שנים, הלימודים יכללו שני קורסים בכל סמסטר. בשנת הלימודים השלישית יהיה על כל סטודנט לבצע גם פרויקט מסכם שנתי וזאת בנוסף לקורסים הפרונטליים.

מבנה התכנית
התכנית לתואר שני בהנדסת מכונות כוללת קורסים פרונטליים (ביניהם קורסי מתמטיקה וקורסים של הנדסת מכונות) ופרויקט מסכם.

קורסים פרונטליים – קבוצה זו כוללת שני קורסי מתמטיקה ועשרה קורסים מחלקתיים בתחומי מכניקת מוצקים, חומרים ותהליכי ייצור. כמו כן קיימת בתכנית גם בחירה חלקית מתוך מגוון קורסים בתחומיה האחרים של הנדסת המכונות וזאת מתוך מטרה להרחיב את אופקיו ההנדסיים של הסטודנט ולחשפו לתחומי ידע נוספים. מכלול זה מקנה 36 נקודות זכות.
פרויקט מסכם – הפרויקט הוא מטלת הסיום לכל התלמידים לתואר שני נלמד בהנדסת מכונות והוא יקנה 4 נקודות זכות נוספות. הפרויקט יתבצע עצמאית על ידי כל סטודנט באופן יחיד בהנחיית חבר בסגל המרצים. כל עבודה תלווה על ידי מרצים או אנשי תעשייה מתחומי הידע השונים. פרויקט הסיום יוגש כדו"ח כתוב ויוצג לפני כלל הסגל והסטודנטים בהרצאה ובפוסטר. בנוסף יידרש כל סטודנט להיבחן על ידי ועדה.

הסגל האקדמי
סגל ההוראה כולל חברי סגל מהמחלקה להנדסת מכונות ומהמחלקה למתמטיקה, כמו גם מומחים מן התעשייה בתחומים שונים.

התואר
בתום הלימודים יוענק תואר שני נלמד M.Sc. בהנדסת מכונות. לשם קבלתו על הסטודנט לצבור 40 נקודות זכות.

 

תכנית לימודים

פרוט תכנית הלימוד

תכנית הלימודים המוצעת על ידי המחלקה להנדסת מכונות מקנה ידע תיאורטי מוצק ורחב המאפשר המשך לימודים לתארים גבוהים באוניברסיטאות בארץ ובעולם, או עבודה במסגרת של מחקר ופיתוח. מהלך הלימודים מלווה בפעילות במעבדות משוכללות ובשימוש במגוון רחב של תוכנות, דבר המחזק את ההטמעה של החומר העיוני הנלמד. הסטודנט רוכש ידע מעשי גם בהפעלה של ציוד מדידה ומכונות עיבוד מודרניות כדי להקל על השתלבותו המהירה בתעשיות תהליכיות, מפעלי ייצור, ומוסדות מחקר.

תכנית לימודים מומלצת לפי סמסטרים

קורסים

14

סגל התכנית

Assoc. Prof. Michael Regev
.Head, Mechanical Engineering M.Sc. Program, Assoc. Prof | Mechanical Engineering
חדר: D3 - 404
חגית אדיקה
חגית אדיקה
רכזת לימודי מוסמכים | לשכת המשנה לנשיא
חדר: M
Dr. Samy Abu-Salih
Senior Lecturer | Mechanical Engineering
שעות קבלה: Tuesday 15:40 – 17:40 (Spring 2018/2019)
חדר: D1 - Room ב' 394
שעות קבלה: Tuesday 15:40 – 17:40 (Spring 2018/2019)
Assoc. Prof. Michael Regev
.Head, Mechanical Engineering M.Sc. Program, Assoc. Prof | Mechanical Engineering
חדר: D3 - 404
Dr. Avi Weiss
Head of Department, Senior Lecturer | Mechanical Engineering
שעות קבלה: Tue 10:30-12:10
חדר: D1-298
שעות קבלה: Tue 10:30-12:10
אלכס כץ-דמיאנץ
אלכס כץ-דמיאנץ
מרצה מן החוץ | Mechanical Engineering
פביאן ראיוס
פביאן ראיוס
מרצה מן החוץ | Mechanical Engineering

ייעוץ לימודים