תואר .M.Sc בהנדסת תעשייה וניהול

אודות התכנית

תכנית לימודים לתואר שני – הנדסת תעשייה וניהול

התכנית מעניקה למהנדסים בעלי ניסיון בתעשייה ובשירותים ובוגרי תארים מדעיים, כלים אנליטיים וניהוליים לשם התפתחות אישית ותרומה מקצועית משמעותית בתחומי ההנדסה והניהול. התכנית הנה במסגרת המחלקה להנדסת תעשייה וניהול.

דבר ראש התכנית ד”ר חוסיין נסראלדין

“התכנית משלבת בין גישת מידול הנדסי מתקדמת לבין גישה מעשית לפתרון בעיות הנדסיות מורכבות; הפרויקט המעשי מאפשר לסטודנטים לשלב את הניסיון התעשייתי שצברו בעבודתם עם שיטות וכלים חדשים שלמדו. התכנית מעניקה לסטודנטים הזדמנויות לפתח יכולות, מיומנויות וכישורים חדשים. מגוון הקורסים מאפשר התמחות בתחומים כגון ‘תפעול גלובלי’, ‘ייצור ושירות במערכות מורכבות’, ‘ניהול מתקדם’, הנדרשים מאוד בתעשייה המתפתחת”.

 

תכנית הלימודים

תכנית מפורטת

כל הלימודים יתקיימו במסגרת הרגילה של לוח השנה האקדמית, כלומר שני סמסטרים, חורף ואביב, בני 14 שבועות כל אחד. סטודנט שאינו זקוק לקורסי השלמה ולומד לפי התכנית המומלצת יוכל להשלים את לימודיו בשנתיים כמוצג בטבלה למטה. כל הלימודים לתואר שני יתקיימו בקמפוס הראשי של המכללה. סטודנטים יוכלו לפרוש את הלימודים גם לאורך שלוש שנים, כדי להקל את העומס על מי שעובד במשרה מלאה או מי שחייב בקורסי השלמה (לא כולל זמן להשלמות).

סה”כ יידרש הסטודנט לצבור לפחות 40 נקודות זכות (נ”ז), מתוכן 12 נ”ז בחמישה קורסי חובה, 4 נ”ז בעבודת הגמר (מופיעה בטבלת קורסי החובה למטה כשני קורסים סמסטריאליים), ו- 24 נ”ז בקורסי בחירה (מתוכן 15 נ”ז בתחום הנדסת תעשייה ו- 9 נ”ז בתחום הניהול). סה”כ 36 נ”ז (12 נ”ז קורסי חובה ו- 24 נ”ז קורסי בחירה) אותן ילמד כל סטודנט יתפלגו במישור התכנים כדלהלן: לפחות 10 נ”ז קורסים כמותיים, לפחות 10 נ”ז קורסים מערכתיים, לפחות 6 נ”ז קורסים תכנוניים ולפחות 10 נ”ז קורסים בתחום הניהול. ל- 22 קורסי הבחירה המופיעים בטבלת קורסי הבחירה למטה יתווספו בעתיד קורסים נוספים בהתאם למגמות חדשות בתחום.

קורסי החובה בתכנית הינם: ניהול שרשרת האספקה, שיטות אופטימיזציה בהנדסת תעשייה, תהליכי ניהול פרויקטים, סמינר בהנדסת תעשייה וניהול ונושאים מתקדמים בהנדסת איכות.
קורסי הבחירה בתכנית אורגנו בשתי קבוצות: קבוצת הנדסת תעשייה וקבוצת הניהול . לא כל קורסי הבחירה יוצעו כל שנה ומספרם ייקבע לפי מספר הסטודנטים הלומדים בתכנית באותה שנה. ועדת תכנית הלימודים תמשיך לפתח קורסי בחירה ולאתר מרצים מתאימים.

טבלת קורסי החובה

טבלת קורסי הבחירה

שנה א’ ושנה ב’

סטודנט בתכנית צריך לעבור את כל הקורסים של שנה א’, בציון 65 לפחות בכל קורס, והממוצע המצטבר חייב להיות לפחות 70 כדי להמשיך לשנה השנייה של התכנית. אם נכשל הסטודנט בקורס (ציונו פחות מ-65), יותר לו לחזור עליו בשנה העוקבת. סטודנט יוכל לחזור על קורס שנכשל בו פעם אחת בלבד. סטודנט יוכל להיכשל, לכל היותר, בשני קורסי חובה.

השלמות

ועדת תכנית לימודים תקבע תכנית לימודי השלמה למועמדים שאינם בעלי תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול שתהיה מותאמת לרמתם ולרקע שלהם. בוגרי דיסציפלינה הנדסית (שאינה הנדסת תעשייה וניהול) ידרשו למינימום 5 קורסים (לפחות 15 נקודת זכות – נ”ז), בוגרי מדעים ידרשו למינימום 10 קורסים (לפחות 30 נ”ז) ובוגרי כלכלה/מדעי התנהגות ידרשו למינימום 13 קורסים (לפחות 40 נ”ז). באם למד המועמד קורס/ים המופיע/ים ברשימת קורסי ההשלמה ברמה שקולה, תקבע עבורו ועדת תכנית הלימודים קורסי השלמה תחליפיים ובלבד שיתקיים תנאי המכסה הדרוש עבור לימודי ההשלמה.

תנאי סיום הלימודים

כדי להיות זכאי לתואר, הסטודנט צריך לצבור לפחות 40 נקודות זכות (נ”ז) מהן 12 נ”ז בחמישה קורסי החובה, 4 נ”ז בעבודת הגמר ולפחות 24 נ”ז בקורסי הבחירה של התכנית, מתוכן 15 נ”ז בתחום הנדסת תעשייה ו-9 נ”ז בתחום הניהול. חריגות ייתכנו לגבי מי שלמדו לפי תכנית לימודים אינדיבידואלית שאושרה ע”י ועדת תכנית הלימודים (למשל, תכנית שבה הוחלף קורס חובה בקורס בחירה מכיוון שהמועמד למד כבר את קורס החובה הנידון או מקביל לו במסגרת קודמת). קורסי השלמה לא ייזכו את הסטודנט בנ”ז. כדי להיות זכאי לתואר, על הסטודנט לעבור כל קורס בציון של 65 ומעלה, למעט מעבר בציון 75 ומעלה בקורס “עבודת גמר”. על ממוצע הציונים המשוקלל של הסטודנט להיות 75 לפחות. כל הלימודים לפי התכנית, אך לא כולל דרישות השלמה מרמת תואר ראשון, חייבים להסתיים תוך פרק זמן מירבי של שלוש שנים ממועד תחילת הלימודים בתכנית.

טבלת קורסי השלמה

קורסים

עבודת גמר

מטרה
כל סטודנט יבצע עבודת גמר שנתית בשנת הלימודים השנייה להשתלמותו. מטרת עבודת הגמר היא אינטגרציה של הכלים, הידע והניסיון שהסטודנט צבר על מנת לפתור בעיה הנדסית/ניהולית. עבודת הגמר תהיה בעלת גישה מדעית אך יישומית במהותה ועשויה לכלול מרכיבים עיוניים, חישוביים ו/או ניסויים.

 

תהליך ביצוע פרויקט גמר

סגל התכנית

Dr. Hussein Naseraldin
Senior Lecturer, Industrial Engineering and Management | Industrial Engineering and Management
Reception hours: Friday, 13:00-14:00
Reception hours: Friday, 13:00-14:00
חגית אדיקה
חגית אדיקה
רכזת לימודי מוסמכים | לשכת המשנה לנשיא
Dr. Hussein Naseraldin
Senior Lecturer, Industrial Engineering and Management | Industrial Engineering and Management
Reception hours: Friday, 13:00-14:00
Reception hours: Friday, 13:00-14:00
Dr. Yariv N. Marmor
Head of Department, Senior Lecturer | Industrial Engineering and Management
Reception hours: With appointment
Reception hours: With appointment
Dr. Illana Bendavid
Lecturer, Industrial Engineering and Management and Systems Engineering programs. | Industrial Engineering and Management
Reception hours: Wednesday 11:30-12:30
Reception hours: Wednesday 11:30-12:30
Prof. Shuki Dror
Associate Professor | Industrial Engineering and Management
Reception hours: Wednesday 14:00-15:00
Reception hours: Wednesday 14:00-15:00
Dr. Nirit Gavish
Head of Department, Senior Lecturer | Industrial Engineering and Management
Reception hours: Wednesday 10:00-11:00
Reception hours: Wednesday 10:00-11:00
Dr. Hilla Peretz
Senior Lecturer, Human Resource Management | Industrial Engineering and Management
Dr. Boris Shnits
Senior Lecturer | Industrial Engineering and Management
Reception hours: Tuesday 14:00 – 15:00
Reception hours: Tuesday 14:00 – 15:00
Dr. Meir Tahan
Lecturer, Systems Engineering programs | Industrial Engineering and Management
Dr. Hussein Naseraldin
Senior Lecturer, Industrial Engineering and Management | Industrial Engineering and Management
Reception hours: Friday, 13:00-14:00
Reception hours: Friday, 13:00-14:00
ד”ר מירי רבינוביץ
ד”ר מירי רבינוביץ
מרצה מן החוץ
ד”ר ליאורה לוקיץ
ד”ר ליאורה לוקיץ
מרצה מן החוץ | Industrial Engineering and Management
ד”ר משה שביט
ד”ר משה שביט
מרצה מן החוץ | Industrial Engineering and Management
פרופ’ ראובן קרני
פרופ’ ראובן קרני
מרצה מן החוץ | Industrial Engineering and Management

ייעוץ לימודים

Font Resize
Contrast