מעורבות חברתית-קהילתית

אודות

היחידה למעורבות חברתית, הפועלת במסגרת הדקנט, באה לממש את חזון המכללה בדבר מחויבותה לחברה הישראלית ובפרט לגליל, האזור בו היא ממוקמת, כחלק מראייתה האסטרטגית השוקדת על טיפוח ערכים בקרב הלומדים בה.
היחידה למעורבות חברתית הוקמה במטרה לשלב את הסטודנטים בעשייה חברתית, ערכית וחינוכית בקהילה ובעיקר בטיפוחן ובעידודן של אוכלוסיות מוחלשות בחברה.
אנו מאמינים כי הסטודנטים בבראודה הינם משאב אנושי רב ערך שיש לשלבו בתחומי חברה רבים ומגוונים. למשימות אלו אנו מגייסים את מיטב הסטודנטים.

 • היחידה יוזמת ומפעילה תוכניות בתחום המעורבות בקהילה ושותפות בין המכללה לאזור, במגוון תוכניות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, קהילות עם מוגבלויות ובתחומי חברה וסביבה.
 • מעורבות בקהילה ופעילות למען הקהילה הינן תנאי לקבלת מלגה הן מטעם המכללה, הן באמצעות קרנות חיצוניות משותפות וכן  קרנות עצמאיות.
 • כל סטודנט יכול להגיש בקשה לקחת חלק בפעילות חברתית באמצעות היחידה ובקשתו תידון לאחר ראיון ובדיקת התאמתו לקריטריונים של המלגות והפרויקטים השונים, שכן הסטודנטים משובצים לפעילות בתכניות היחידה לאחר תהליך מיון ובחינת הקריטריונים הנדרשים  לכל תכנית.
 • היחידה למעורבות חברתית מעודדת סטודנטים לקחת חלק בפעילות משמעותית ומאפשרת להם מגוון תכניות מיוחדות המופעלות באמצעות היחידה, תמורתן יקבלו מלגה
 • במסגרת היחידה יוכל הסטודנט גם לממש את זכותו על פי " חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית" לבצע פעילות חברתית בהמרה לקורס או לימודים כללים..

להלן סוגי המלגות והקנ"ז שניתן לקבלת כתנאי לפעילות חברתית באמצעות היחידה למעורבות חברתית.
לחיצה על  מקור המלגה תיתן הסבר קצר על המלגה וכיצד ניתן לקבלה ואת מגוון הפעילויות אשר ניתן לפעול בהן באמצעות מלגה זו

מקורות מלגה

 • מלגות הצטיינות

  מלגות אלו ניתנות ע"י המכללה לסטודנטים מצטיינים בלימודים והתנאי לקבל את המלגה הוא ביצוע שעות פעילות בהתאם לגובה המלגה.
  המלגה מועברת לכרטסת הסטודנט בתום שנה"ל לאחר שסיים את מכסת השעות שנדרש.
  מסלול מצוינות – גובה המלגה נגזרת מקריטריונים של המסלול ובפעילות חברתית של 50 שעות בשנה ומועברת לכרטסת של הסטודנט בסיום כל המטלות הנדרשות מהקורס.
  בכדי לאפשר למספר גדול של סטודנטים ליהנות ממלגות המכללה לא יהיה מתן כפל מלגות מצויינות והצטיינות.
  סטודנט בתכנית המצויינות העומד בתנאים להצטיינות יקבל את המלגה הגבוהה מבין השתיים וכן תעודת הצטיינות.
  במידה והסטודנט אינו חייב שכ"ל יועבר הכסף לחשבונו האישי לפי דרישת הסטודנט
  התכניות המוצעות לסטודנטים תחת מלגות ההצטיינות:
  "
  סטודנטים למען סטודנטים"
  מטרת התכנית : סיוע ותמיכה בסטודנטים המתקשים במקצועות שונים כדי לעבור בהצלחה את הקורס והמבחן בסופו.
  אופן הפעילות: לכל סטודנט יוצמדו אחד או יותר סטודנטים הזקוקים לסיוע במקצוע נדרש אותם יחנוך במהלך הסמסטר עד למועד המבחן. או סיום מספר השעות הנדרש ממנו.
  מקום וזמני הפעילות: בכל מקום וזמן שיתאימו לסטודנט החונך ולסטודנט הנחנך.

  טופס בקשה לתכנית סטודנטים למען סטודנטים, שימו לב למלא את הבקשה הנכונה ע"פ תואר ההצטיינות, נשיא או ראש מחלקה.

   

  "החווה החקלאית" 
  בה ייקחו הסטודנטים חלק בפעילות הקיימת בחווה, כמו ליווי תלמידים והדרכות בתחומי הלימוד של החווה, הסטודנטים יקבלו הדרכה ע"י צוות החווה.
  מקום וזמני הפעילות: החווה החקלאית נמצאת בכרמיאל בצמוד לכפר הילדים בכניסה המערבית לעיר, שעות הפעילות בהתאמה למערכת הלימוד של הסטודנט.

   

  "מתמטיקה מהיסוד"
  מטרת התכנית: לתגבר תלמידים בלימודי המתמטיקה והמדעיים להצלחה בלימודים ובמבחני הבגרות, התכנית מיועדת לתלמידים מכיתות ד ועד יב.
  אופן הפעילות: לכל סטודנט יוצמדו אחד או יותר תלמידים הזקוקים לתגבור במקצועות בהם הוא נזקק לסיוע.
  ניתן לשבץ סטודנטים גם בפעילויות אחרות שאינן מוגדרות תחת "תכנית" כמו אוכלוסיות מיוחדות, ארגונים וגופים ציבוריים. יתואם בראיון האישי. 

  טופס הרשמה למלגת מצטיין נשיא

  טופס הרשמה למלגת מצטיין ראש מחלקה

 • מלגות סיוע

  מלגות אלו ניתנות לסטודנטים לאחר בקשת סיוע כספי מהמכללה באמצעות מדור מלגות, גובה המלגה נקבעת על ידי ועדת המלגות להגשת בקשה למלגת הסיוע יש לפנות למדור מלגות, דונה אשכנזי donaas@braude.ac.il.
  שיבוץ הסטודנטים בפעילויות נעשה בהתאם למספר השעות שהסטודנט נדרש לבצע ויתואם בראיון האישי.
  על הסטודנט לבצע את הפעילות במהלך אחד הסמסטרים ולא יאוחר מתאריך סיום שנת הלימודים.
  המלגה תינתן לסטודנט בתום כל שעות הפעילות, או מחצית ממנה בסיום סמסטר א בתנאי שביצע מחצית השעות הנדרשות או כולן, ואת המחצית השנייה בתום סמסטר ב בתנאי שסיים את כל מכסת השעות.

  מקום וזמני הפעילות: תלוי בארגון ובהתאם לשעות החופשיות של הסטודנט.

 • מלגת משרד המדע

  מלגת משרד המדע ניתנת לסטודנטים המבקשים לקחת חלק בחזון משרד המדע, לקדם תלמידים במקצועות המדעיים . גובה המלגה 9000 ש”ח בשנה עבור 120 שעות פעילות הכוללות שעות ייעוץ והדרכה

  מטרת התכנית:
  לתגבר תלמידים בלימודי המתמטיקה והמדעיים להצלחה בלימודים ובמבחני הבגרות.
  מיועדת לתלמידי התיכון מכיתות ח' ומעלה.

  אופן הפעילות:
  לכל סטודנט יוצמדו בין שניים לארבעה תלמידים הזקוקים לתגבור במקצועות בהם התלמידים זקוקים לסיוע מאותה שכבת גיל.
  הפעילות מתבצעת במספר מקומות:

  בבתי הספר התיכוניים בכרמיאל, בכל מקום תהיה מורה אחראית אשר תדאג לשיבוץ הסטודנט והתלמידים. על הסטודנט יהיה לעקוב אחר התקדמות התלמידים ולדווח על תוצאות הבחינות במהלך השנה בטופס דווח השעות החודשי.

  "מתמטיקה מהיסוד"
  מטרת התכנית:
  התכנית מיועדת לתלמידים מכיתות ד ועד י”ב לקדם תלמידים בתחומי המדעים.
  אופן הפעילות:
  לכל סטודנט יוצמדו אחד עד שלושה תלמידים הזקוקים לתגבור במקצועות בהם הוא נזקק לסיוע.
  מקום וזמני הפעילות:
  הפעילות תתבצע, במרכזי הלימוד לנוער בשכונות השונות בעיר כרמיאל ונמצאים תחת המתנ”ס או מחלקת הרווחה של עריית כרמיאל ובכפר הילדים, הזמנים יקבעו בהתאמה לשעות הפנויות של הסטודנט ולזמני הפעילות במקום ההשמה.

  על הסטודנט יהיה לעקוב אחר התקדמות התלמידים ולדווח על תוצאות הבחינות במהלך השנה בטופס דווח השעות החודשי.
  כל סטודנט ימלא דוח פעילות חודשי על השעות שביצע ויעביר אותו למנהלת היחידה למעורבות חברתית בתום אותו החודש חתום ע"י האחראי במקום הפעילות..

  הרשמה החל מ 15/8/19 עד 5/9/19 ראיונות והדרכות יתקיימו במהלך ספטמבר

  טופס בקשה למלגת משרד המדע

 • מלגת מפעל הפיס

  מלגת "מפעל הפיס"

  מלגת מפעל הפיס ניתנת בעדיפות לסטודנטים תושבי כרמיאל. אשר נדרשים לבצע פעילות לטובת הקהילות בכרמיאל בלבד.  המלגה משותפת למפעל הפיס ולמכללה.

  גובה המלגה 10,000 שח שתועבר לסטודנטים בשתי פעימות. פעימה ראשונה תועבר ע”י המכללה באפריל לכרטסת של הסטודנט בתנאי שביצע לפחות 50 שעות פעילות והפעימה השנייה תועבר ישירות לחשבון הסטודנט ע”י מפעל הפיס במהלך חודש ספטמבר.
  הסטודנטים מתבקשים ל- 120 שעות בשנה הכוללות ייעוץ והדרכות

  התוכניות המוצעות לסטודנטים תחת מלגת מפעל הפיס:

  “מנהיגות צעירה”
  מטרת התכנית:
  להכשיר ולטפח בני נוער צעירים בגילאי 14 לקחת חלק בקבלת החלטות ואחריות על חייהם ועל חיי החברה בה הם חיים
  אופן הפעילות:
  מפגש שבועי של שעתיים ובהתאמה לפעילות הקהילתית. הסטודנטים יעברו הכשרה בת 3 שעות לקראת התכנית. שני סטודנטים יעבדו במקביל עם אותה קבוצה ויהיו אחראים לפעילות קבוצה, שתמנה בין 10 – 12 תלמידים. בחלק הראשון של התכנית יעברו התלמידים סדנאות בנושא מנהיגות וקבלת אחריות.  בחלק השני יפעלו על פי תוכניות שהתלמידים יחליטו להפעיל.
  הפעילות תתבצע במועדון רוטרי בכרמיאל.

  “לעוף לאופק – חוג טיסנאות”
  התכנית תחת  מעטפת של מועדון רוטרי בכרמיאל
  התנאי שנדרש מהסטודנט המצטרף לתכנית זו הוא ידע וניסיון בתחום הטיסנאות והרחפניים.
  מטרת התכנית:
  לתת אופק לתלמידים ללא עורף כלכלי ומשפחתי ללמוד תחום שיאפשר להם לקבל תפקיד משמעותי עם גיוסם לצה”ל ויפתח להם בעתיד רחוק יותר אפשרויות שלא היו יכולים להגיע אליהם. התכנית מתוכננת למשך שנתיים רצופות.
  אופן הפעילות:
  מפגש שבועי של שעתיים. חומרי הלימוד שיועברו לתלמידים יוכנו מראש ע”י הסטודנטים בהתאמה למערכת הלימוד של הסטודנטים.
  הפעילות תתבצע במועדון רוטרי בכרמיאל

  " רובוטיקה "
  התכנית בשיתוף חברת "פירסט" והיא כוללת תחרויות מקומיות, ארציות ובינלאומיות. מיועדת לילדים בכיתות א- ב.

  מטרת התכנית :
  לחשוף ילדים צעירים לתחומי המדעים, אלקטרוניקה ומכניקה. תוך לימוד עבודת צוות עמידה בזמנים, לקיחת אחריות ומנהיגות.

  אופן הפעילות:
  כל סטודנט יקבל קבוצה בת 6-8 ילדים וקיט רובוט שאותו יצטרך לבנות יחד עם הילדים ובכלל זה לתכנת ולתפעל אותו. הפעילות תתבצע במתנ"סים השונים ברחבי העיר כרמיאל  בין השעות 17:00-18:30 בימים שונים.  כל סטודנט ימלא דו"ח פעילות חודשי על השעות שביצע ויעביר אותו למנהלת היחידה למעורבות חברתית בתום אותו החודש חתום ע"י האחראי במקום הפעילות.

  הרשמה החל מ 15/8/19 עד 5/9/19 ראיונות והדרכות יתקיימו במהלך ספטמבר

  טופס בקשה למלגת משרד הפיס

   

   

 • מלגת קרן גרוס

  התנאי לקבלת המלגה:

  1. שרות צבאי או שרות לאומי
  2. נמצאים בטווח של עד 5 שנים מהשחרור (סדיר)
  3. שנת לימודים שניה ומעלה
  4. ניצלו לפחות 8,000 ש"ח מהפיקדון
  ההגשה לקבלת המלגה תועבר לקרן גרוס לאחר ראיון אישי אצל מנהלת היחידה למעורבות חברתית והתאמה לתוכניות המוצעות.
  גובה המלגה 6,500 ₪ עבור 70 שעות פעילות בשנה

   

  ניתן להשתלב בתוכניות הבאות:

  תוכנית "אוצר אנגלית"

  מטרת התוכנית:
  * ללמד ילדים בכיתות א'-ב' אוצר מילים באנגלית
  * הורדת חסמים וחשש מפני לימוד שפה חדשה
  אופן הפעילות: הילדים ילמדו את המילים בצורה חווייתית באמצעות משחקים ודפי עבודה אותם יכינו הסטודנטים כחלק מתוך השעות הנדרשות.
  התוכנית תפעל בשתי שלוחות של מתנ"ס כרמיאל בימי א' ו-ב' בין השעות 18:00-19:30.
  עד 5 ילדים בכל קבוצה.

  תוכנית "הנואם הצעיר"

  מטרת התוכנית:
  * לימוד ילדים לכתיבה נכונה
  * חיזוק ביטחון עצמי
  * שיפור כישורי הדיבור והשפה
  * לימוד כללי העמידה מול קהל (שפת גוף)
  * שימוש נכון בקול
  אוכלוסיית היעד: תלמידי כיתות ד' עד ו'. כל שכבת גיל עובדת בנפרד, ובקבוצות של עד 7 תלמידים לכל סטודנט.
  הפעילות לכתות ד' תתבצע בתוך בית הספר במקביל לשעורי הליבה.
  הפעילות לכיתות ה'-ו' אחר הצהריים במועדון רוטרי.

  תוכנית "רובוטיקה לצעירים"

  מטרת התוכנית:
  * לחשוף את הילדים לעולם הטכנולוגי באמצעות הרכבת רובוט והפעלתו
  אופן הפעילות: הילדים יפעלו בקבוצות של עד 6 ילדים.
  התוכנית תפעל בשתי שלוחות של מתנ"ס כרמיאל בימי ג' ו-ה' בין השעות 17:00-18:30.
  עד 5 ילדים בכל קבוצה.

   

  להגשת מועמדות יש לשלוח את טופס הבקשה במייל בצרוף:
  1. צילום תעודת זהות כולל ספח
  2. תעודת שחרור (הערכה)
  3. מצב חשבון הפיקדון

   

  לאתי שפרברג מנהלת היחידה למעורבות חברתית

   

  הסטודנטים יעברו פגישת הכנה לקראת פתיחת החוגים

   

  טופס בקשה למלגת קרן גרוס

 • מלגת מהלב

  מלגת "מהלב"  – תכנית הדגל
  המלגה ניתנת על ידי המל"ג במסגרת תכנית הדגל של המכללה.
  גובה המלגה 4000 ש"ח בשנה עבור 60 שעות פעילות.
  מטרת התכנית: להפעיל אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.

  הפעילות מתחלקת לשלושה תחומים:
  פעילות קבוצתית חברתית בה הסטודנטים יוזמים ומשתלבים בפעילות המועדונית הקיימת.
  פעילות פרטנית בה הסטודנטים מלווים אדם אחד בלבד ומחזקים אותו באותו התחום. במסגרת זו יכולים הסטודנטים להביא לידי ביטוי את כישוריהם.
  פעילות ספורטפעילות זאת הסטודנטים יקבלו הדרכה מרכז הספורט של המכללה.
  אופן הפעילות: מפגש שבועי של שעה וחצי עד שעתיים

  טופס בקשה למלגת מהלב

"חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית"

בשנת 2018 התקבל בכנסת "חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית".

משמעות החוק לעודד את הסטודנטים לקחת חלק בפעילות למען הקהילה, ובתמורה לבצוע פעילות חברתית קהילתית יקבל הסטודנט שתי נקודות זכות אקדמיות במקום קורס כללי או קורס בחירה. היחידה למעורבות חברתית במכללה תיישם את החוק ותאפשר לסטודנטים שיבחרו לבצע פעילות חברתית בקהילה באמצעות תכניות יזומות וייחודיות לצורך קבלת שתי נקודות הזכות.
מספר השעות שנדרשות לצורך קבלת נקודות הזכות עומד על 40 שעות במהלך השנה ובהתאם לתכנית אליה יבחר הסטודנט להצטרף.
כדי להמיר קורס על הסטודנט להוריד את טופס ההצהרה מתוך הנוהל באתר המכללה/דקנט הסטודנטים/מעורבות חברתית.
לבדוק במחלקה איזה קורס הוא רוצה ויכול להמיר, למלא את הטופס, לקבוע פגישה עם מנהלת היחידה למעורבות חברתית לראיון אישי ושיבוץ לפעילות.

להלן  הפעילויות שמוצעות לסטודנטים כתחליף לקורס עבור 2 נקודות זכות בהיקף של 40 שעות

* הקמת מועדון יזמות חברתית –הסטודנטים יגובשו כקבוצה בה יעלו רעיונות לפעילויות לטובת הקהילה, יגדירו את הקהילה, יציעו את דרכי הפעולה, ימנו את אמצעים הנדרשים לפעילות ויוציאו לפועל את התוכניות. בסיום הפעילות ימלא הסטודנט דף משוב לקהילה שאתה או עבורה בוצעה הפעילות וכן משוב עבור עצמו. התוכניות ודרכי הפעולה יעברו לאישורה של הוועדה ורק לאחר מכן יוצאו לפועל.

 * החווה החקלאית –  סטודנטים ישובצו לפעילות בחווה החקלאית בכרמיאל ויבצעו פעילות על פי צרכי החווה.

*  דור העתיד לתחום ההנדסה – סטודנטים יתנו הרצאות לבני נוער, במסגרות שונות, בתחומי הלימוד של הסטודנטים ובכלל זה פרויקטים ומחקרים שהסטודנטים ביצעו – המטרה חשיפה וגירוי של בני הנוער למקצועות המדעיים. (לפחות 3 הרצאות). הנושאים וההרצאות יועברו לבדיקה ואישור הועדה ורק לאחר מכן יאושרו להפעלה.

בסיום המפגשים יעביר כל סטודנט דף משוב לתלמידים וכן דף משוב עבור עצמו.

*  הנואם הצעיר –  היא תכנית ארצית בה משתתפים ילדים מכיתות ה' ועד יא' (לפי שכבות גיל). הסטודנט יעבור הכשרה קצרה בנושא כתיבת חיבור ועמידה בפני קהל, יקבל חוברת עבודה לכללים של התכנית. התכנית תהייה בשיתוף המתנ"ס ורוטרי. משך הפעילות סמסטר א' בלבד. בהתאמה לתחרויות המקומיות והארציות אשר תתקיימנה במהלך חודש פברואר ומרץ. בסיום התכנית יועבר דף משוב למשתתפים, התלמידים והסטודנטים.

לכל הפעילויות יעברו הסטודנטים הכנה לקראת ביצוע הפעילות , וילוו במהלך השנה על ידי מנהלת היחידה למעורבות חברתית  ההרשמה עד 28.10.20

טפסי הרשמה לפעילות תחת חוק עידוד למעורבות חברתית:

בקשה להמיר 2 נקודות זכות

הצהרה על נקודות זכות

 

 

ייעוץ לימודים