ידיעון תואר ראשון

ידיעון תואר ראשון .B.Sc – לשנת הלימודים תשפ"ב 2021-2022

המכללה הינה מוסד אקדמי להנדסה, הפועל באישור המועצה להשכלה גבוהה ובתקצובה.  המכללה מכשירה לתואר ראשון  ותואר שני בהנדסה

תוכניות לימוד לתואר ראשון "בוגר במדעים":

בעמוד זה מפורט כל המידע הרלוונטי לגבי תוכניות הלימודים של המכללה לתואר ראשון, מכינות להנדסה ולימודי הוראה למהנדסים, תנאי הקבלה אליהן, מתכונת הלימודים, ההטבות ואפשרויות התמיכה, הכלכליות והאחרות, תחומי הפעילות הנוספים שיש בקמפוס ועוד.

צוות מרכז המידע ישמח לתת מידע במענה טלפוני 9099*

ייעוץ לימודים