נהלים אקדמיים

נהלים אקדמיים

???? ??????

שם הקובץ תאריך סוג
שם הקובץ אק-003-א-06 – נוהל חילופי סטודנטים בין המכללה לאוניברסיטת רוצ'סטר, ניו יורק, ארה"ב תאריך 20/06/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-004-ע-14 – נוהל טיפול בתלונות סטודנטים תאריך 30/06/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-022-ע-12 – תקנון הקניין הרוחני תאריך 25/07/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-009-ע-14 – נוהל ערעורים על מבחני סוף סמסטר תאריך 10/08/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-002-ע-10 – נוהל קבלה למכללה תאריך 20/08/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-023-ע-16 – נוהל תוכנית המצוינות תאריך 30/09/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-022-ע-12 – תקנון הקניין הרוחני תאריך 30/10/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-001-ע-14 – תקנון ועדת משמעת תאריך 01/11/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-013-א-17 – תקנון משמעת אקדמי תאריך 10/11/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-000-ע-18 – תקנון אקדמי תאריך 17/03/2020 סוג pdf download
שם הקובץ אק-008-א-14 – נוהל משך הלימודים לתואר תאריך 31/12/2020 סוג pdf download
שם הקובץ אק-007-ע-19- נוהל בחינות מרוחקות תאריך 15/06/2021 סוג pdf download
שם הקובץ אק-30-א-21 נוהל קורסי תוכן בשפה האנגלית תאריך 21/06/2021 סוג pdf download
שם הקובץ אק-006-א-14 נוהל מצב אקדמי ונוהל ערעורים על הפסקת לימודים מסיבות אקדמיות תאריך 20/07/2021 סוג pdf download
שם הקובץ אק-007-ע-19 נוהל בחינות אב תאריך 21/07/2021 סוג pdf download
שם הקובץ דק-007-ע-18 נוהל משרתים במילואים תאריך 26/07/2021 סוג pdf download
שם הקובץ דק-005-ע-14 נוהל התאמות תאריך 04/08/2021 סוג pdf download

ייעוץ לימודים